تولید نیرو برای دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ ماشین تحت فشاری است که مهم ترین وظیفه را در عملیات هات تپ بر عهده دارد و آن برش زدن خط لوله در موضع انتخاب شده برای انشعاب گیری است. این دستگاه می تواند تحت فشار سیال قرار گیری بدون اینکه نشتی سیال را متوجه محیط بیرونی سازد. برش بر روی خط لوله با استفاده از اجزای برشی دستگاه هات تپ ایجاد می شود. اصلی ترین عضو برشی دستگاه هات تپ، کاتر است. کاتر قطعه ای استوانه ای شکل است که درون محفظه ای به نام آداپتور تعبیه شده. این قطعه دارای دندانه هایی است که  در یک طرف آن ها الماسه هایی تعبیه شده. برش بر روی لوله توسط همین الماسه ها ایجاد می شود. در مرکز کاتر نیز مته ای وجود دارد که آن را با نام مته راهنما می شناسیم. این مته لوله را دریل می کند. منطقه ای که مته راهنما دریل می کند درست در مرکز محیطی قرار دارد که کاتر به صورت دایره ای می برد. کاتر و مته راهنما برای دریل کردن و نیز برش لوله نیاز دارند تا حرکت چرخشی داشته باشند. همچنین این اجزا باید حرکتی رو به جلو داشته باشند تا به آهستگی به سمت دیواره ی لوله حرکت کنند و پس از اتمام برش لوله به عقب بازگردند.

اما چه نیروی سبب چرخش و حرکت رو به جلو یا عقب این اجزا می شود؟

تولید نیرو برای دستگاه هات تپ  دستگاه هات تپ تولید نیرو برای دستگاه هات تپ Hot Tapping Machine Dk6 200c New Model
تولید نیرو برای دستگاه هات تپ

تولید نیرو برای دستگاه هات تپ

گفتیم که اجزای برشی دستگاه هات تپ (کاتر و مته راهنما) برای برش زدن لوله باید حرکتی چرخشی و رو به جلو داشته باشند.

دستگاه هات تپ به صورت مستقیم به نیروی برق متصل نمی شود. استفاده از نیروی الکتریکی به صورت مستقیم می تواند وارد شدن نیرو به دستگاه را از حالت یکنواخت خارج کند و هر گونه نقص فنی ممکن است ایمنی عملیات را با ریسک مواجه سازد.

به همین منظور برای پیشبرد یکنواخت و ایمن عملیات، دستگاه هات تپ از دو قسمت مجزا بارگیری می کند.

اپراتور دستگاه هات تپ

اپراتور دستگاه هات تپ وظیفه ی پیشروی اجزای برشی عملیات را بر عهده دارد. نیروی انسانی در حین اجرای عملیات در کنار دستگاه مستقر شده و با چرخاندن اهرمی که در بالای دستگاه تعبیه شده اجزای برشی را رو به جلو هدایت می کند. اجزای برشی با حرکت رو به جلوی شفت از چرخیدن اهرم نشأت می گیرد از درون محفظه ی ولو و اتصال می گذرند و خود را به دیواره لوله می رسانند. اپراتر باید در طول حرکت اجزای برشی به سمت لوله، دریل کردن لوله توسط مته راهنما و برش ل.له توسط کاتر میزان نیروهای مختلفی را به اهرم اعمال کند. زمانی که این اجزا بدون برخورد با مانع در طول محفظه ی شیر و اتصال در حرکت اند نیروی گشتاور پایین است و با اعمال نیروی کم اهرم چرخیده و اجزای برشی به سمت جلو حرکت می کنند. اما هنگامی که این تجهیزات دیواره ی لوله را لمس می کنند، اپراتور به گشتاور بیشتری برای چرخاندن اهرم نیاز دارد و باید تمامی تغییرات گشتاور را در چرخاندن اهرم طوری انجام دهد که تنش های حرکتی را مهار کرده و کل پروسه عملیات را به صورت یکنواخت انجام دهد.

گیبربکس

گیربکس قطعه ای که قادر اسن نیروهای پنوماتیکی و هیدرولیکی را تبدیل به نیروی مکانیکی کند. گیربکس به کاتر متصل است و کاتر نیروی لازم برای چرخش خود را از گیبرکس می گیرد.

دستگاه پاوریونیت یا پاورپک

این دستگاه قادر است تا نیروی الکتریکی را به نیروی پنوماتیکی یا هیدرولیکی تبدیل کند. نیروی پنوماتیکی یا هیدرولیکی این دستگاه در نهایت به گیربکس می رسد و گیربکس این نیرو را به نیروی حرکتی لازم برای چرخش کاتر تبدیل می کند.

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتورها به صورت در عملیات هات تپ مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه با گازوئیل یا دیگر انواع سوخت ها راه اندازی می شوند و کار آن ها تولید نیروی برق است. نیروی برق لازم برای راه اندازی دستگاه پاوریونیت با استفاده از دستگاه دیزل ژنراتور تأمین می شود.

همان طور که مطالعه کرید زنجیره ای از تبدیل نیروهای مختلف به یکدیگر سبب می شود تا نیروی لازم برای راه اندازی دستگاه هات تپ در طی عملیات تأمین شود. با استفاده از این زنجیره و همچنین با توان و تجربه ی اپراتور، محل مورد نظر برای انشعاب گیری برش می خورد و خروجی انشعاب به کارفرما تحویل داده می شود.

کپسول آتشنشانی و ضرورت های استفاده از آن در هات تپ

کپسول آتشنشانی در محل کارگاه هات تپ و نیز در فاز عملیاتی آن حضور پررنگی دارد. هات تپ نمونه ای از کارهای گرم است که آتش سوزی و وقوع حریق در آن محتمل است و میزان این احتمال بالا می باشد. بنابراین باید در محیط عملیاتی هات تپ و نیز در محیط کارگاهی آن باید از کپسول آتشنشانی استفاده کرد. آتش سوزی در محیط کاری هات تپ به دلایل مختلفی ایجاد می شود. در محل کارگاه هات تپ انواع عملیات انجام می شود که برشکاری با استفاده از هوابرش و همچنین جوشکاری دو نمونه از اعمالی هستند که می توانند ایجاد حریق کنند. عملیات هات تپ بر روی خطوط لوله در پالایشگاه های نفتی و گازی، مجتمع های پتروشیمی و نیروگاه ها، انجام می شود. این خطوط در حین انجام عملیات دارای جریان هستند و سیالات گازی یا مایع درون آن ها جریان دارد. در عملیات هات تپ مقطع لوله ی انشعابی را در نظر می گیرند. سپس برشی را به اندازه ی این مقطع بر روی خط لوله ایجاد می کنند. در حین برش زدن لوله، سیال همچنان درون لوله جریان دارد و در واقع می توان گفت در طی عملیات هات تپ لوله را از سرویس دهی خارج نمی کنند. سیالی که پس از برش هات تپی در دسترس قرار می گیرد وارد لوله های انشعابی می کنند و از این سیال در اماکن و مناطق دیگری بهره برداری می کنند. انشعاب گیری به روش هات تپ را می توان به روزترین تکنیک انشعابی قلمداد کرد. این روش بدون افت در بهره برداری از لوله اصلی اجرا می شود و دارای سرعت اجرایش بالاتری نسبت به دیگر روش ها است.

کپسول آتشنشانی کپسول آتشنشانی کپسول آتشنشانی و ضرورت های استفاده از آن در هات تپ 01 6 types of extinguishers orig
کپسول آتشنشانی

سیالاتی که درون این لوله ها در جریان اند دارای ماهیت های متفاوتی هستند. ماهیت شیمیایی برخی از این سیالات به آنها اجازه می دهد با استفاده از کوچک ترین جرقه یا حرارتی دچار اشتعال شوند. بر این اساس می توان عملیات هات تپ را پرریسک طلقی کرد.

تیم اجرایی عملیات هات تپ موظف اند در محل کارگاه هات تپ، کپسول های آتش نشانی را در مناطق معینی بر روی دیوار نصب کنند. کپسول آتشنشانی در کارگاه هات تپ باید در نزدیکی محل اجرای عملیاتی همچون هوابرش و همچنین جوشکاری، نصب شوند. زیرا این دو عملیات دارای ریسک بیشتری در ایجاد حریق هستند.

در فاز عملیاتی هات تپ نیز، کپسول آتشنشانی باید در نزدیکی محل اجرای عملیات و به طور کامل در دسترس تیم اجرایی قرار داشته باشد. دمای حاصل از جوشکاری و برش دستگاه هات تپ بر روی لوله می تواند موجب ایجاد حریق شود.

انواع کپسول آتشنشانی

کپسول های آتشنشانی دارای انواع گوناگونی هستند. مواد درون این کپسول ها به صورت مایع، گاز یا جامد است. این کپسول ها باید به صورت ادواری بازرسی و شارژ شوند تا کارایی خود را از دست ندهند و در صورت بروز خطرات احتمالی بتوان به درستی و بدون نقص فنی از آن ها استفاده کرد.

کپسول اطفاء حریق با محتویات کف (فوم)

این کپسول آتشنشانی در محیط عملیاتی هات تپ مورد استفاده قرار می گیرد به خصوص اگر خطوط لوله ی مورد نظر در عملیات هات تپ حاوی سیالات مایعی باشند که قابلیت اشتعال داشته باشند. اما در عملیات هات تپ بیشتر از کپسول های پودر و گازی استفاده می شود.

این کپسول های برای خاموش کردن مواد خشک مثل چوب و پارچه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

کپسول اطفاء حریق با محتویات آب و گاز تحت فشار

این کپسول نیز برای خاموش کردن حریق ناشی از انواع وسایل خشک مثل مبلمان و پارچه مورد استفاده قرار می گیرد.

دو کپسول مذکور را نباید برای خاموش کردن روغن های در حال اشتعال استفاده کنیم. برای خاموش کردن روغن های مشتعل باید از کپسول های حاوی مواد شیمیایی خیس شده استفاده کرد.

کپسول اطفاء حریق با محتویات پودر و گاز

این کپسول را می توان پرمصرف ترین کپسول آتشنشانی قلمداد کرد. می توان گفت این کپسول در عملیات هات تپ بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. کپسول های پودر و گازی می توانند آتش های سوزی هایی با منشأ الکتریکی و نیز حریق ایجاد شده توسط گازها و مایعات اشتعال زا را خاموش کنند. به همین دلیل است که هم در کارگاه هات تپ و هم در فاز عملیاتی آن از این نوع کپسول آتشنشانی استفاده می سود.

کپسول اطفاء حریق محتوی گاز کربن دی اکسید

این کپسول های نیز برای خاموش کردن حریق ناشی از مایعاتی مثل نفت و بنزین به کار می رود.