دستگاه هات تپ تولید نیرو برای دستگاه هات تپ 0 700x510

تولید نیرو برای دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ ماشین تحت فشاری است که مهم ترین وظیفه را در عملیات هات تپ بر عهده دارد و آن برش زدن خط لوله در موضع انتخاب شده برای انشعاب گیری است. این دستگاه می تواند تحت فشار سیال قرار گیری بدون اینکه نشتی سیال را متوجه محیط بیرونی سازد. برش بر روی خط لوله با استفاده از اجزای برشی دستگاه هات تپ ایجاد می شود. اصلی ترین عضو برشی دستگاه هات تپ، کاتر است. کاتر قطعه ای استوانه ای شکل است که درون محفظه ای به نام آداپتور تعبیه شده. این قطعه دارای دندانه هایی است که  در یک طرف آن ها الماسه هایی تعبیه شده. برش بر روی لوله توسط همین الماسه ها ایجاد می شود. در مرکز کاتر نیز مته ای وجود دارد که آن را با نام مته راهنما می شناسیم. این مته لوله را دریل می کند. منطقه ای که مته راهنما دریل می کند درست در مرکز محیطی قرار دارد که کاتر به صورت دایره ای می برد. کاتر و مته راهنما برای دریل کردن و نیز برش لوله نیاز دارند تا حرکت چرخشی داشته باشند. همچنین این اجزا باید حرکتی رو به جلو داشته باشند تا به آهستگی به سمت دیواره ی لوله حرکت کنند و پس از اتمام برش لوله به عقب بازگردند.

اما چه نیروی سبب چرخش و حرکت رو به جلو یا عقب این اجزا می شود؟

تولید نیرو برای دستگاه هات تپ  دستگاه هات تپ تولید نیرو برای دستگاه هات تپ Hot Tapping Machine Dk6 200c New Model
تولید نیرو برای دستگاه هات تپ

تولید نیرو برای دستگاه هات تپ

گفتیم که اجزای برشی دستگاه هات تپ (کاتر و مته راهنما) برای برش زدن لوله باید حرکتی چرخشی و رو به جلو داشته باشند.

دستگاه هات تپ به صورت مستقیم به نیروی برق متصل نمی شود. استفاده از نیروی الکتریکی به صورت مستقیم می تواند وارد شدن نیرو به دستگاه را از حالت یکنواخت خارج کند و هر گونه نقص فنی ممکن است ایمنی عملیات را با ریسک مواجه سازد.

به همین منظور برای پیشبرد یکنواخت و ایمن عملیات، دستگاه هات تپ از دو قسمت مجزا بارگیری می کند.

اپراتور دستگاه هات تپ

اپراتور دستگاه هات تپ وظیفه ی پیشروی اجزای برشی عملیات را بر عهده دارد. نیروی انسانی در حین اجرای عملیات در کنار دستگاه مستقر شده و با چرخاندن اهرمی که در بالای دستگاه تعبیه شده اجزای برشی را رو به جلو هدایت می کند. اجزای برشی با حرکت رو به جلوی شفت از چرخیدن اهرم نشأت می گیرد از درون محفظه ی ولو و اتصال می گذرند و خود را به دیواره لوله می رسانند. اپراتر باید در طول حرکت اجزای برشی به سمت لوله، دریل کردن لوله توسط مته راهنما و برش ل.له توسط کاتر میزان نیروهای مختلفی را به اهرم اعمال کند. زمانی که این اجزا بدون برخورد با مانع در طول محفظه ی شیر و اتصال در حرکت اند نیروی گشتاور پایین است و با اعمال نیروی کم اهرم چرخیده و اجزای برشی به سمت جلو حرکت می کنند. اما هنگامی که این تجهیزات دیواره ی لوله را لمس می کنند، اپراتور به گشتاور بیشتری برای چرخاندن اهرم نیاز دارد و باید تمامی تغییرات گشتاور را در چرخاندن اهرم طوری انجام دهد که تنش های حرکتی را مهار کرده و کل پروسه عملیات را به صورت یکنواخت انجام دهد.

گیبربکس

گیربکس قطعه ای که قادر اسن نیروهای پنوماتیکی و هیدرولیکی را تبدیل به نیروی مکانیکی کند. گیربکس به کاتر متصل است و کاتر نیروی لازم برای چرخش خود را از گیبرکس می گیرد.

دستگاه پاوریونیت یا پاورپک

این دستگاه قادر است تا نیروی الکتریکی را به نیروی پنوماتیکی یا هیدرولیکی تبدیل کند. نیروی پنوماتیکی یا هیدرولیکی این دستگاه در نهایت به گیربکس می رسد و گیربکس این نیرو را به نیروی حرکتی لازم برای چرخش کاتر تبدیل می کند.

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتورها به صورت در عملیات هات تپ مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه با گازوئیل یا دیگر انواع سوخت ها راه اندازی می شوند و کار آن ها تولید نیروی برق است. نیروی برق لازم برای راه اندازی دستگاه پاوریونیت با استفاده از دستگاه دیزل ژنراتور تأمین می شود.

همان طور که مطالعه کرید زنجیره ای از تبدیل نیروهای مختلف به یکدیگر سبب می شود تا نیروی لازم برای راه اندازی دستگاه هات تپ در طی عملیات تأمین شود. با استفاده از این زنجیره و همچنین با توان و تجربه ی اپراتور، محل مورد نظر برای انشعاب گیری برش می خورد و خروجی انشعاب به کارفرما تحویل داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .