مکانیسم برش دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ ، دستگاه تحت فشاری است که در عملیات هات تپ لوله را برش می زند. مکانیسم برش دستگاه هات بر روی لوله، پر ریسک و خطرناک است و باید طبق دستورالعمل های ایمنی و فنی انجام شود. دستورالعمل های ایمنی به هنگام برش از سوی مسئول HSE و دستورالعمل های فنی برش بر روی لوله از سوی تیم فنی و مهندسی به اپراتور دستگاه هات تپ ابلاغ می شود. اپراتور دستگاه هات تپ، نیروی انسانی است که در حین اجرای عملیات در کنار دستگاه مستقر می شود و پیشروی اجزای برشی دستگاه را مرحله به مرحله و با سرعت یکنواخت انجام می دهد. اپراتور باید توان لازم جهت تنظیم گشتاور اهرم دستگاه را داشته باشد تا بتواند عملیات را به صورت صحیح پیش ببرد.

مکانیسم برش دستگاه هات تپ  دستگاه هات تپ مکانیسم برش دستگاه هات تپ FOTO PORTADA 8 1024x577
مکانیسم برش دستگاه هات تپ

اجزای دستگاه هات تپ

این دستگاه از دو جز پیش برنده و نیز برش دهنده تشکیل شده. اجزای پیش برنده در واقع اجزای برشی را به سمت جلو و عقب هدایت می کنند. با آغاز عملیات اجزای برشی به سمت جلو پیش می روند و به دیواره لوله نزدیک می شوند و با اتمام برش بر روی لوله اجزای پیش برنده به صورت عقبگرد، اجزای برشی را به عقب هدایت کرده و آن را از لوله دور می کنند.

اجزای پیش برنده این دستگاه شامل اهرم و شفت هستند. اهرم توسط اپراتور می چرخد و شفت را به سمت جلو هدایت می کند. اجزای برشی در انتهای شفت قرار دارند و بسته به حرکت شفت به سمت جلو یا عقب حرکت می کنند.

اجزای برشی: این اجزا شامل کاتر و الماسه ها و همچنین مته راهنما هستند. الماسه ها بر روی کاتر قرار دارند و برش بر روی لوله از تماس این الماسه با دیواره ی لوله ایجاد می شود. مته راهنما در مرکز کاتر قرار دارد و لوله را دریل می کند.

در ادامه مکانیسم برش دستگاه هات تپ را شرح خواهیم داد.

مکانیسم برش دستگاه هات تپ 

پیش از مستقر ساختن دستگاه هات تپ بر روی لوله ابتدا اتصال و سپس ولو را بر روی اتصال نصب می کنند و دستگاه هات تپ در مرحله آخر و بر روی ولو بسته می شود. اتصال و ولو در کنار یکدیگر مسیری را به سمت لوله تشکیل می دهند. این مسیر با مقطع انشعاب برابر است. اجزای برشی دستگاه هات تپ نیز با این مقطع برابر دارند و بنابراین می توانند از درون مسیر ولو و اتصال بگذرند و به دیواره لوله برسند.

با شروع عملیات هات تپ، اپراتور باید اهرم دستگاه را بچرخاند. در ابتدای چرخش اهرم، به دلیل اینکه اجزای برشی هنوز تماسی با لوله ندارند، گشتاور پایین است و اپراتور به راحتی اهرم را می چرخاند. میزان گشتاور یکی از راه هایی است که اپراتور از طریق آن مراحل عملیات را تشخیص می دهد و متوجه می شود که اجزای برشی درون دستگاه در چه موقعیتی قرار دارند.

پس از اینکه اجزای برشی از درون محفظه ی ولو و اتصال گذشتند، ابتدا مته راهنما با لوله تماس پیدا می کند. در این حالت گشتاور اندکی تغییر می کند و افزایش می یابد بنابراین اپراتور باید با نیروی بیشتری اهرم را بچرخاند. دریل کردن خط لوله توسط مته راهنما مربوط به سازوکار عدم سقوط کوپن به داخل لوله می باشد. زمانی که لوله توسط کاتر برش می خورد قطعه ای دایره ای شکل از دیواره ی لوله بریده می شود. این قطعه را اصطلاحاً کوپن می نامیم. در صورتی که این قطعه به درون خط سقوط کند، مشکلاتی از جمله رسوب گیری و افت در فشار خط را در پی خواهد داشت. مته راهنما دارای پین هایی بر روی بدنه خود است که به صورت یک طرفه گشوده می شود. این پین ها پس از دریل شدن خط لوله و وارد شدن مته راهنما به داخل لوله گشوده می شود و کوپن را از قسمت مرکزی گیر می اندازند و پس از اتمام برش مانع از سقوط کوپن می شوند.

پس از پایان دریل شدن لوله هنوز کاتر به دیواره لوله نرسیده و گشتاور دوباره کاهش می یابد. در این مرحله اپراتور دوباره به راحتی می تواند اهرم را بچرخاند. اما پس از رسیدن کاتر و تماس الماسه ها به دیواره لوله، گشتاور به میزان زیادی افزایش می یابد. در این شرایط تماس الماسه ها با دیواره لوله اصطحاک زیادی را ایجاد می کنند که همین امر موجب افزایش گشتاور می شود.

اپراتور در طول فرایند برش علاوه بر توجه به میزان گشتاور، گوش خود را بر روی بدنه ی دستگاه هات تپ قرار می دهد و با گوش کردن به صداهای منتشره از درون دستگاه مراحل را تحت کنترل می گیرد.

پیشبرد آهسته و یکنواخت عملیات وظیفه اصلی اپراتور است در غیر این صورت حرارت تولید شده در اثر برش می تواند موجب برهمکنش های سیال، آتش سوزی و انفجار شود. در خصوص این موضوع اینگونه می توان توضیح داد که پیشبرد عملیات توسط اپراتور باید به گونه ای باشد که جریان سیال فرصت خنک کنندگی را داشته باشد. جریان متناوب سیال باید بتواند حرارت بالای حاصل از برش را به خود جذب کرده و از منطقه ی تحت عملیات دور شود. بنابراین شتاب در چرخش اهرم و برش لوله موجب انباشت حرارتی شده و به سیال فرصت نمی دهد تا جذب حرارت را به خوبی انجام دهد. به همین دلیل است که برش بر روی لوله باید با توجه به اصول ایمنی و فنی انجام شود تا سیال دچار آتش سوزی و اشتعال نشود.

پس از پایان یافتن برش لوله و آزاد شدن کامل کوپن، گشتاور دوباره کاهش می یابد. در این مرحله عملیات پایان یافته و اجزای برشی باید از مسیر درون اتصال و ولو به عقب بازگردند. با چرخاندن اهرم به صورت عقبگرد، این تجهیزات از محفظه ولو و اتصال بیرون کشیده می شوند و ولو در حالت بسته قرار می گیرد تا فشار سیال درون دستگاه هات تپ بیش از حد نشود.

پس از باز کردن دستگاه هات تپ از محل نصب خود بر روی ولو و مشاهده کوپن که بر روی مته راهنما گیر کرده، عملیات را تأیید می کنند و ورودی انشعاب را تحویل کارفرما می دهند و سپس گروه فاز عملیاتی را ترک می کنند. 

تولید نیرو برای دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ ماشین تحت فشاری است که مهم ترین وظیفه را در عملیات هات تپ بر عهده دارد و آن برش زدن خط لوله در موضع انتخاب شده برای انشعاب گیری است. این دستگاه می تواند تحت فشار سیال قرار گیری بدون اینکه نشتی سیال را متوجه محیط بیرونی سازد. برش بر روی خط لوله با استفاده از اجزای برشی دستگاه هات تپ ایجاد می شود. اصلی ترین عضو برشی دستگاه هات تپ، کاتر است. کاتر قطعه ای استوانه ای شکل است که درون محفظه ای به نام آداپتور تعبیه شده. این قطعه دارای دندانه هایی است که  در یک طرف آن ها الماسه هایی تعبیه شده. برش بر روی لوله توسط همین الماسه ها ایجاد می شود. در مرکز کاتر نیز مته ای وجود دارد که آن را با نام مته راهنما می شناسیم. این مته لوله را دریل می کند. منطقه ای که مته راهنما دریل می کند درست در مرکز محیطی قرار دارد که کاتر به صورت دایره ای می برد. کاتر و مته راهنما برای دریل کردن و نیز برش لوله نیاز دارند تا حرکت چرخشی داشته باشند. همچنین این اجزا باید حرکتی رو به جلو داشته باشند تا به آهستگی به سمت دیواره ی لوله حرکت کنند و پس از اتمام برش لوله به عقب بازگردند.

اما چه نیروی سبب چرخش و حرکت رو به جلو یا عقب این اجزا می شود؟

تولید نیرو برای دستگاه هات تپ  دستگاه هات تپ تولید نیرو برای دستگاه هات تپ Hot Tapping Machine Dk6 200c New Model
تولید نیرو برای دستگاه هات تپ

تولید نیرو برای دستگاه هات تپ

گفتیم که اجزای برشی دستگاه هات تپ (کاتر و مته راهنما) برای برش زدن لوله باید حرکتی چرخشی و رو به جلو داشته باشند.

دستگاه هات تپ به صورت مستقیم به نیروی برق متصل نمی شود. استفاده از نیروی الکتریکی به صورت مستقیم می تواند وارد شدن نیرو به دستگاه را از حالت یکنواخت خارج کند و هر گونه نقص فنی ممکن است ایمنی عملیات را با ریسک مواجه سازد.

به همین منظور برای پیشبرد یکنواخت و ایمن عملیات، دستگاه هات تپ از دو قسمت مجزا بارگیری می کند.

اپراتور دستگاه هات تپ

اپراتور دستگاه هات تپ وظیفه ی پیشروی اجزای برشی عملیات را بر عهده دارد. نیروی انسانی در حین اجرای عملیات در کنار دستگاه مستقر شده و با چرخاندن اهرمی که در بالای دستگاه تعبیه شده اجزای برشی را رو به جلو هدایت می کند. اجزای برشی با حرکت رو به جلوی شفت از چرخیدن اهرم نشأت می گیرد از درون محفظه ی ولو و اتصال می گذرند و خود را به دیواره لوله می رسانند. اپراتر باید در طول حرکت اجزای برشی به سمت لوله، دریل کردن لوله توسط مته راهنما و برش ل.له توسط کاتر میزان نیروهای مختلفی را به اهرم اعمال کند. زمانی که این اجزا بدون برخورد با مانع در طول محفظه ی شیر و اتصال در حرکت اند نیروی گشتاور پایین است و با اعمال نیروی کم اهرم چرخیده و اجزای برشی به سمت جلو حرکت می کنند. اما هنگامی که این تجهیزات دیواره ی لوله را لمس می کنند، اپراتور به گشتاور بیشتری برای چرخاندن اهرم نیاز دارد و باید تمامی تغییرات گشتاور را در چرخاندن اهرم طوری انجام دهد که تنش های حرکتی را مهار کرده و کل پروسه عملیات را به صورت یکنواخت انجام دهد.

گیبربکس

گیربکس قطعه ای که قادر اسن نیروهای پنوماتیکی و هیدرولیکی را تبدیل به نیروی مکانیکی کند. گیربکس به کاتر متصل است و کاتر نیروی لازم برای چرخش خود را از گیبرکس می گیرد.

دستگاه پاوریونیت یا پاورپک

این دستگاه قادر است تا نیروی الکتریکی را به نیروی پنوماتیکی یا هیدرولیکی تبدیل کند. نیروی پنوماتیکی یا هیدرولیکی این دستگاه در نهایت به گیربکس می رسد و گیربکس این نیرو را به نیروی حرکتی لازم برای چرخش کاتر تبدیل می کند.

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتورها به صورت در عملیات هات تپ مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه با گازوئیل یا دیگر انواع سوخت ها راه اندازی می شوند و کار آن ها تولید نیروی برق است. نیروی برق لازم برای راه اندازی دستگاه پاوریونیت با استفاده از دستگاه دیزل ژنراتور تأمین می شود.

همان طور که مطالعه کرید زنجیره ای از تبدیل نیروهای مختلف به یکدیگر سبب می شود تا نیروی لازم برای راه اندازی دستگاه هات تپ در طی عملیات تأمین شود. با استفاده از این زنجیره و همچنین با توان و تجربه ی اپراتور، محل مورد نظر برای انشعاب گیری برش می خورد و خروجی انشعاب به کارفرما تحویل داده می شود.