مکانیسم برش دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ ، دستگاه تحت فشاری است که در عملیات هات تپ لوله را برش می زند. مکانیسم برش دستگاه هات بر روی لوله، پر ریسک و خطرناک است و باید طبق دستورالعمل های ایمنی و فنی انجام شود. دستورالعمل های ایمنی به هنگام برش از سوی مسئول HSE و دستورالعمل های فنی برش بر روی لوله از سوی تیم فنی و مهندسی به اپراتور دستگاه هات تپ ابلاغ می شود. اپراتور دستگاه هات تپ، نیروی انسانی است که در حین اجرای عملیات در کنار دستگاه مستقر می شود و پیشروی اجزای برشی دستگاه را مرحله به مرحله و با سرعت یکنواخت انجام می دهد. اپراتور باید توان لازم جهت تنظیم گشتاور اهرم دستگاه را داشته باشد تا بتواند عملیات را به صورت صحیح پیش ببرد.

مکانیسم برش دستگاه هات تپ دستگاه هات تپ مکانیسم برش دستگاه هات تپ FOTO PORTADA 8 1024x577
مکانیسم برش دستگاه هات تپ

اجزای دستگاه هات تپ

این دستگاه از دو جز پیش برنده و نیز برش دهنده تشکیل شده. اجزای پیش برنده در واقع اجزای برشی را به سمت جلو و عقب هدایت می کنند. با آغاز عملیات اجزای برشی به سمت جلو پیش می روند و به دیواره لوله نزدیک می شوند و با اتمام برش بر روی لوله اجزای پیش برنده به صورت عقبگرد، اجزای برشی را به عقب هدایت کرده و آن را از لوله دور می کنند.

اجزای پیش برنده این دستگاه شامل اهرم و شفت هستند. اهرم توسط اپراتور می چرخد و شفت را به سمت جلو هدایت می کند. اجزای برشی در انتهای شفت قرار دارند و بسته به حرکت شفت به سمت جلو یا عقب حرکت می کنند.

اجزای برشی: این اجزا شامل کاتر و الماسه ها و همچنین مته راهنما هستند. الماسه ها بر روی کاتر قرار دارند و برش بر روی لوله از تماس این الماسه با دیواره ی لوله ایجاد می شود. مته راهنما در مرکز کاتر قرار دارد و لوله را دریل می کند.

در ادامه مکانیسم برش دستگاه هات تپ را شرح خواهیم داد.

مکانیسم برش دستگاه هات تپ 

پیش از مستقر ساختن دستگاه هات تپ بر روی لوله ابتدا اتصال و سپس ولو را بر روی اتصال نصب می کنند و دستگاه هات تپ در مرحله آخر و بر روی ولو بسته می شود. اتصال و ولو در کنار یکدیگر مسیری را به سمت لوله تشکیل می دهند. این مسیر با مقطع انشعاب برابر است. اجزای برشی دستگاه هات تپ نیز با این مقطع برابر دارند و بنابراین می توانند از درون مسیر ولو و اتصال بگذرند و به دیواره لوله برسند.

با شروع عملیات هات تپ، اپراتور باید اهرم دستگاه را بچرخاند. در ابتدای چرخش اهرم، به دلیل اینکه اجزای برشی هنوز تماسی با لوله ندارند، گشتاور پایین است و اپراتور به راحتی اهرم را می چرخاند. میزان گشتاور یکی از راه هایی است که اپراتور از طریق آن مراحل عملیات را تشخیص می دهد و متوجه می شود که اجزای برشی درون دستگاه در چه موقعیتی قرار دارند.

پس از اینکه اجزای برشی از درون محفظه ی ولو و اتصال گذشتند، ابتدا مته راهنما با لوله تماس پیدا می کند. در این حالت گشتاور اندکی تغییر می کند و افزایش می یابد بنابراین اپراتور باید با نیروی بیشتری اهرم را بچرخاند. دریل کردن خط لوله توسط مته راهنما مربوط به سازوکار عدم سقوط کوپن به داخل لوله می باشد. زمانی که لوله توسط کاتر برش می خورد قطعه ای دایره ای شکل از دیواره ی لوله بریده می شود. این قطعه را اصطلاحاً کوپن می نامیم. در صورتی که این قطعه به درون خط سقوط کند، مشکلاتی از جمله رسوب گیری و افت در فشار خط را در پی خواهد داشت. مته راهنما دارای پین هایی بر روی بدنه خود است که به صورت یک طرفه گشوده می شود. این پین ها پس از دریل شدن خط لوله و وارد شدن مته راهنما به داخل لوله گشوده می شود و کوپن را از قسمت مرکزی گیر می اندازند و پس از اتمام برش مانع از سقوط کوپن می شوند.

پس از پایان دریل شدن لوله هنوز کاتر به دیواره لوله نرسیده و گشتاور دوباره کاهش می یابد. در این مرحله اپراتور دوباره به راحتی می تواند اهرم را بچرخاند. اما پس از رسیدن کاتر و تماس الماسه ها به دیواره لوله، گشتاور به میزان زیادی افزایش می یابد. در این شرایط تماس الماسه ها با دیواره لوله اصطحاک زیادی را ایجاد می کنند که همین امر موجب افزایش گشتاور می شود.

اپراتور در طول فرایند برش علاوه بر توجه به میزان گشتاور، گوش خود را بر روی بدنه ی دستگاه هات تپ قرار می دهد و با گوش کردن به صداهای منتشره از درون دستگاه مراحل را تحت کنترل می گیرد.

پیشبرد آهسته و یکنواخت عملیات وظیفه اصلی اپراتور است در غیر این صورت حرارت تولید شده در اثر برش می تواند موجب برهمکنش های سیال، آتش سوزی و انفجار شود. در خصوص این موضوع اینگونه می توان توضیح داد که پیشبرد عملیات توسط اپراتور باید به گونه ای باشد که جریان سیال فرصت خنک کنندگی را داشته باشد. جریان متناوب سیال باید بتواند حرارت بالای حاصل از برش را به خود جذب کرده و از منطقه ی تحت عملیات دور شود. بنابراین شتاب در چرخش اهرم و برش لوله موجب انباشت حرارتی شده و به سیال فرصت نمی دهد تا جذب حرارت را به خوبی انجام دهد. به همین دلیل است که برش بر روی لوله باید با توجه به اصول ایمنی و فنی انجام شود تا سیال دچار آتش سوزی و اشتعال نشود.

پس از پایان یافتن برش لوله و آزاد شدن کامل کوپن، گشتاور دوباره کاهش می یابد. در این مرحله عملیات پایان یافته و اجزای برشی باید از مسیر درون اتصال و ولو به عقب بازگردند. با چرخاندن اهرم به صورت عقبگرد، این تجهیزات از محفظه ولو و اتصال بیرون کشیده می شوند و ولو در حالت بسته قرار می گیرد تا فشار سیال درون دستگاه هات تپ بیش از حد نشود.

پس از باز کردن دستگاه هات تپ از محل نصب خود بر روی ولو و مشاهده کوپن که بر روی مته راهنما گیر کرده، عملیات را تأیید می کنند و ورودی انشعاب را تحویل کارفرما می دهند و سپس گروه فاز عملیاتی را ترک می کنند. 

اطلاعات پیش عملیاتی هات تپ

اطلاعات پیش عملیاتی هات تپ شامل پارامترهایی است که با استفاده از آن ها می توانیم مراحل پیش رو برای اجرای عملیات هات تپ را اجرا کنیم. اطلاعات پیش عملیاتی هات تپ از سایت یا فاز عملیاتی به دست می آید. به این منظور تیم فنی و مهندسی هات تپ به منطقه ی عملیاتی اعزام می شود و با مشارکت کارفرما اقدام به اندازه گیری پارامترها و فاکتورهای خط لوله می کنند. این پارامترها در ساخت و انتخاب نوع اتصالات، انتخاب سایز و نوع ولو و همچنین انتخاب اندازه ی دستگاه هات تپ و همچنین سایز اجزای برشی  آن حائز اهمیت اند و می توان گفت بدون داشتن اندازه های دقیق از خطوط لوله در سایت عملیات، به هیچ وجه قادر به پیشبرد عملیات نخواهیم بود.

در ادامه اطلاعات پیش عملیاتی و پارامترهای مهم خط لوله را برای اندازه گیری و بررسی مورد ارزیابی قرار می دهیم.

اطلاعات پیش عملیاتی اطلاعات پیش عملیاتی اطلاعات پیش عملیاتی هات تپ IMG 0224
اطلاعات پیش عملیاتی

اطلاعات پیش عملیاتی هات تپ

عملیات هات تپ به طور اختصاصی بر روی خطوط لوله که دارای جریاناتی از سیالات متفاوت گازی و مایع هستند، انجام می شود. البته عملیات هات تپ را می توان بر روی مخازن نیز اجرا کرد که در چنین شرایطی این عملیات را هات تپ مخازن می نامیم. بازمی گردیم به هات تپ خطوط لوله. پس از اعزام تیم مهندسی و فنی، خطوط لوله مورد ارزیابی قرار می گیرد. پارامترهای مختلفی از خط لوله، توسط اتاق کنترل سایل عملیاتی به تیم مهندسی ابلاغ می شوند. برخی پارامترها نیز به صورت اختصاصی توسط تیم مهندسی اعزام شده به سایت عملیاتی اندازه گیری می شود. این پارامترها عبارت اند از:

نوع سیال درون لوله: اینکه عملیات هات تپ با چه سیالی سروکار دارد مهم است. در صورتی که سیال درون خط لوله از نوع گازی باشد یا مایع. بدیهی است که اجرای عملیات هات تپ بر روی خطوط لوله دارای جریان گازی به مراتب مشکل تر از سیالات مایع است. گازها به دلیل خاصیت فیزیکی شان فراریت بالایی دارند و قابلیت اشتعال و انفجار آن ها نسبت به سیالات مایع بیشتر است. بنابراین مشخص کردن نوع سیال درون لوله یکی از مهم ترین اطلاعات پیش عملیاتی است. 

ماهیت شیمیایی سیال: هر سیال بسته به ماهیت شیمیایی خود رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهد. به طور مثال گاز هیدروژن سولفید ماهیتی اسیدی دارد و خورنده می باشد. برخی از سیالات دیگر می توانند به سرعت وارد واکنش شیمیایی یا فیزیکی شده و فعل و انفعالاتی را به دنبال داشته باشند. بنابراین این مورد را نیز به عنوان یکی از اطلاعات پیش عملیاتی مورد نیاز می شناسیم. 

فشار سیال: اطلاع از فشار سیال درون لوله از دو منظر در تعیین اطلاعات پیش عملیاتی هات تپ حائز اهمیت است. اول اینکه در عملیات هات تپ از فشار سیال به عنوان عامل خنک کننده عملیاتی استفاده می کنیم. جوشکاری و همچنین برش لوله اعمالی هستند که می تواند انرژی حرارتی فوق العاده زیادی داشته باشند و در صورتی که رفع نشوند، موجب آتش سوزی می شوند، بنابراین عملیات هات تپ را بر روی خطوط لوله ی تحت فشار سیال انجام می دهند تا جریان سیال حرارت را به شکلی متناوب از محدوده ی عملیاتی دور کند. دوم اینکه میزان فشار سیال، تعیین کننده ی میزا استحکام لازم در نقطه ی خروجی انشعاب خواهد بود. با استفاده از میزان فشار سیال می توانیم نوع اتصال را انتخاب کنیم و تعیین کنیم که کدام اتصال برای نصب در نقطه انشعاب مناسب تر است.

جنس لوله و متریال های سازنده ی آن: اینکه در عملیات هات تپ چگونه اتصال را بر روی خط لوله متصل کنیم مهم است. اسپلیت تی یکی از پرکاربردترین اتصالات خط لوله است که از استحکام بالایی برخوردار است و در نود درصد پروژه های هات تپ مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصال هم به صورت مکانیکی و هم به صورت جوشی بر روی لوله نصب می شود. اسپلیت تی جوش با استفاده از عملیات جوشکاری و اسپلیت تی مکانیکی با استفاده از سیستم آب بندی و پیچ و مهره بر روی خط بسته می شوند. جنس خط لوله و متریال های سازنده ی آن تعیین کننده ی نوع اتصال هستند. در صورتی که بتوان عملیات جوشکاری را بر روی خط لوله مورد نظر انجام داد از اسپلیت تی جوشی استفاده می کنند و در صورتی که جنس لوله از نوع پلاستیکی و سیمانی باشد از اسپلیت تی مکانیکی به عنوان اتصال خط لوله استفاده می کنند. اسپلیت تی جوشی را بیشتر بر روی خطوط لوله ی فولادی و آهنی و یا آلیاژهای مربوط به این ترکیبات نصب می کنند. زیرا جوشکاری بر روی این خطوط میسر بوده و بهترین روش نصب محسوب می شود.

ضخامت خط لوله: ضخامت خط لوله یکی از پارامترهای تعیین کننده در اطلاعات پیش عملیاتی هات تپ است به طوری که اگر میزان آن کم باشد، جوشکاری اسپلیت تی بر روی آن غیر ممکن خواهد بود. در این صورت است که برای نصب اتصالات مکانیکی اقدام می کنیم و در صورتی که نصب این اتصالات هم غیر ممکن باشد از اجرای عملیات هات تپ صرف نظر خواهیم کرد. دلیل اینکه نمی توان بر روی خطوط لوله با ضخامت کم عملیات جوشکاری را انجام داد این است که حرارت حاصل از این عملیات می تواند موجب آسیب دیدن و سوراخ شدن لوله شود و نشت سیال را به دنبال داشته باشد.

محل عملیات: عملیات هات تپ را می توان در سطح زمین، ارتفاع و یا در منطقه ی حفاری شده انجام داد. در شرایط استثنا باید وضعیت دسترسی به خط لوله را مورد بررسی قرار دهیم تا عملیات هات تپ قابلیت اجرایش داشته باشد. به طور مثال در صورت در هم تنیدگی زیاد خطوط لوله در ارتفاعات عملیات هات تپ با دشواری بسیاری همراه خواهد بود و ممکن است مجبور باشیم کل عملیات را از درون بسکت جرثقیل هدایت و اجرا کنیم.

زاویه عملیات: زاویه عملیات، بسته به اینکه خط لوله ی انشعابی چه زاویه ای نسبت به خط لوله ی اصلی خواهد داشت، مشخص می شود که ممکن است 0، 90 و یا 45 درجه باشد.

میزان بارگیری خط لوله: خط لوله باید قادر باشد تا وزن اتصال، ولو و دستگاه هات تپ را در زمان اجرای عملیات تحمل کند. البته وزن دستگاه هات تپ به میزان زیادی توسط جرثقیل مهار می شود. اما اتصالات و ولو می توانند در برخی موارد فشار باری زیادی را به خط لوله وارد کنند. در این صورت سازه های بتونی را در زیر بخش عملیاتی می سازند تا خط لوله دچار آسیب نشده و از محور خود خارج نشود. بنابراین باید میزان بارگیری خط لوله را در اطلاعات پیش عملیاتی بگنجانیم.

جوشکاری اتصالات خطوط لوله در عملیات هات تپ

جوشکاری اتصالات بر روی خط لوله در عملیات هات تپ به عنوان اولین مرحله در فاز عملیاتی شاخته می شود. اتصالات را عموماً در محل کارگاه و خارج از مناطق عملیاتی ساخته و پرداخت می کنند. سپس قطعات مختلف و یا مونتاژ شده ی آن ها با استفاده از روش های صحیح حمل به منطقه عملیاتی انتقال می یابد تا برای شروع عملیات هات تپ بر روی لوله نصب شود. هات تپ عملیات نوین انشعاب گیری از خطوط لوله ی تحت فشار است. در عملیات هات تپ خطوط لوله را با استفاده از ماشین مخصوص تپ یا hot taping machine برش می دهیم. این برش بدون خارج کردن لوله از سرویس بر روی لوله ایجاد می شود. با استفاده از ساز و کارهای عملیاتی و تجهیزاتی می توانیم سیالی را که پس از برش لوله در دسترس است وارد خطوط لوله ی انشعابی کنیم بدون اینکه در بهره برداری از خطوط لوله افتی ایجاد شود. حتی هدر رفت سیال در این روش بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی خواهد بود.

جوشکاری اسپلیت تی بر روی خط لوله جوشکاری جوشکاری اتصالات خطوط لوله در عملیات هات تپ IMG 6821
جوشکاری اسپلیت تی بر روی خط لوله

در اجرای عملیات هات تپ از تجهیزاتی استفاده می کنیم که به صورت یک مجموعه بر روی خط لوله نصب می شوند و بستر عملیات را مهیا می کنند. این تجهیزات، اتصالات خطوط لوله، ولو و دستگاه هات تپ نام دارد. اتصالات خطوط لوله و شیوه ی نصب آن ها بر روی خط لوله موضوعی است که در این نوشته به آن پرداخته ایم.

اتصالات خطوط لوله به دو نوع جوشی و مکانیکی ساخته می شوند. اتصالات جوشی را با استفاده از جوشکاری بر روی خط لوله نصب می کنند. این اتصالات امکان نصب بر روی خطوط لوله فولادی، آهنی و خطوط لوله ای که از آلیاژهای فلزی ساخته شده اند، دارند. اتصالات مکانیکی اما با استفاده از پیچ و مهره بر روی خط لوله بسته می شوند. این اتصالات را بر روی خطوط لوله ای نصب می کنند که امکان جوشکاری بر روی آن ها وجود ندارد و یا جوشکاری با کیفیت مناسبی حاصل نمی شود.

جوشکاری اتصالات بر روی خطوط لوله در عملیات هات تپ از اهیمت بالایی برخوردار است و دلیل این امر این است که میزان استحکام و مقاومت بالایی در نقطه ی انشعابی نیاز است. زمانی که اتصال بر روی لوله بسته می شود باید توانایی تحمل فشار وارده از سمت سیال را داشته باشد. این اتصالات به صورت دائمی بر روی خط لوله باقی می مانند و بنابراین باید بتوانند در تمام مدت بهره برداری از خط انشعابی، نیروی حاصل از فشار سیال را در نقطه ی خروجی انشعاب، مهار کنند.

جوشکاری اتصالات خط لوله در عملیات هات تپ

اتصالات خطوط لوله در انواع مختلفی ساخته می شوند. تفاوت در ساخت این اتصالات نهایتاً تفاوت در استحکام و پوشش دهی محور لوله را به دنبال خواهد داشت. اتصالات را برحسب شکل ظاهری و قطعاتشان به سه نوع اسپلیت تی (split tee)، سدل نیپل (saddle nipple) و ولدولت (weldolet) تقسیم بندی می کنند. پرکاربردترین اتصال خط لوله در عملیات هات تپ، اسپلیت تی است. این اتصال لوله را به صورت صد در صدی (تمام محور) پوشش می دهد و میزان استحکامی که به منطقه خروجی انشعاب می بخشد از دیگر اتصالات خوطو لوله بیشتر است.

اسپلیت تی دارای دو پد است که هر کدام از آنها نیمی از دیواره ی لوله را پوشش می دهند. قطعه ای به نام نیپل جریان سیال را به سمت شیر صنعتی هدایت می کند.

برای اتصال اسپلیت تی جوشی بر روی خط لوله از جوش آرگون یا قوس الکتریکی استفاده می کنند. ابتدا پدهای اتصال را بر روی لوله فیت می کنند و سپس با استفاده از ابزار تراز مایع اسپلیت را در زاویه مناسب با لوله که معمولاً عمود و 90 درجه است تراز می کنند. سپس نوبت به جوشکاری اتصال بر روی خط می شود.

ابتدا پدهای اسپلیت تی باید از قسمت طولی به یکدیگر جوش داده شوند. لبه ی پدها در محل کارگاه پخ زنی می شود تا در هنگام جوشکاری بتوان از شیار موجود در بین دو لبه ی پد استفاده کرد و مذاب جوش را درون این شیار هدایت کرد. جوش شیاری استحکام و کیفیت بیشتری نسبت به جوش سر به سر یا لب به لب دارد. به همین منظور و برای اتصال محکم بین اتصال و لوله از جوش شیاری استفاده می کنند. تعداد پاس های جوشی که درون شیار انجام می شود با توجه به ضخامت لبه ی پدها و همچنین عمق شیار مشخص می شود.

در جوش شیاری معمولاً سه پاس انجام می شود که پاس اول هدایت مذاب جوش به عمق شیار و جوش نفوذی است. پاس دوم به منظور پر کردن شیار انجام می شود و پاس سوم نمای جوش را حاصل می کند.

پس از اینکه پدهای اسپلیت تی را از قسمت طول به یکدیگر جوش دادند نوبت به حلقه های دو سر اتصال می رسد. در این حالت دور تا دور حلقه ی دو پد که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند به یکدیگر جوش می خورد.

تست جوش PT جوشکاری جوشکاری اتصالات خطوط لوله در عملیات هات تپ IMG 6986
تست جوش PT

در این حالت اسپلیت ت به طور کامل بر روی خط نصب شده اما مرحله ی مهمی را در پیش رو خواهد داشت و آن تست جوش است. تست جوش PT پرکاربردترین تست جوشی است که از جوش اتصالات بر روی خط لوله اخذ می شود. در تست PT از دو اسپری مخصوص به عنوان اسپری نافذ و آشکارساز و یک محلول شوینده استفاده می شود.

پس از اینکه جوشکاری به اتمام رسید، مایع نافذ را بر روی محل جوش اسپری می کنند. این مایع توانایی نفوذ به تمامی درزها و منافذ موجود در جوش را دارد. پس از حدود ده دقیقه محل آغشته به اسپری نافذ را با محلول شوینده شستشو می دهند. سپس مایع آشکار ساز را بر روی منطقه ی جوشکاری شده اسپری می کنند. این مایع به رنگ قرمز است. پس از ده دقیقه این مایع را نیز با استفاده از محلول شوینده از روی محل پاک می کنند و با دستمال مناسب و تمیز محل شستشو را خشک می کنند. در این سوراخ ها و منافذی که با استفاده مایع نافذ پر شده بود با مایع آشکار ساز رنگ شده و به چشم قابل مشاهده خواهد بود. پس از این مرحله اصلاحات لازم پس از تست جوش در منطقه ی جوشکاری، انجام خواهد شد تا نهایتاً جوش بی نقص و با کیفیتی داشته باشیم.

زنجیرهای باربرداری در کارگاه هات تپ

زنجیرهای باربرداری در محل کارگاه هات تپ مورد استفاده قرار می گیرند. از این زنجیرها برای حمل، انتقال و مستقر کردن اتصالات به خصوص اتصالاتی که سایز و وزن بالایی دارند استفاده می شود. همچنین برای جابجایی برخی ادوات ابزارآلات و یا خود ماشین هات تپ نیز که در بیشتر مواقع سنگین وزن هستند از زنجیرهای باربرداری استفاده می شود. اتصالات خطوط لوله را در محل کارگاه هات تپ می سازند. گاهی اوقات این اتصالات به قدری بزرگ اند که برای جابجایی قطعات آن ها از کارگاه تراش به کارگاه جوش باید از این زنجیرها استفاده کنیم. دستگاه هات تپ نیز زمانی که در عملیات شرکت نمی کند باید در کارگاه مستقر باشد و با استفاده از دستورالعمل هایی نگهداری شود. زمانی که دستگاه هات تپ را برای انتقال به فاز عملیاتی آماده می کنند، بدیهی است که باید دستگاه را با استفاده از زنجیرهای باربرداری حمل کرد تا آن را به خارج از محل کارگاه و جرثقیل رسانید. دستگاه هات تپ در فاز عملیاتی و بر روی خط لوله نیز اکثراً با استفاده از جرثقیل مستقر می شود و نیروی حاصل از وزن آن بر روی خط لوله مهار می گردد. بدیهی است که جرثقیل نیز برای باربرداری از زنجیر استفاده می کند. استفاده از زنجیرهای باربرداری در هر صنعت یا صنفی، نیازمند رعایت دستورالعمل های ایمنی است که در این نوشته قصد پرداختن به این دستورالعمل ها را داریم.

زنجیرهای باربرداری زنجیرهای باربرداری زنجیرهای باربرداری در کارگاه هات تپ G80 heavy duty chain
زنجیرهای باربرداری

زنجیرهای باربرداری

این زنجیرها توالی بلندی از حلقه های فلزی هستند و برای مصارفی همچون انتقال قدرت، مهار کردن و بارگیری کردن در صنایع مختلف به کار می روند. این زنجیرها را در سه گرید با کیفیت های متفاوت طبقه بندی می کنند. این گرید ها عبارتند از 80، 100 و 120. برای ساخت زنجیرهای باربرداری ابتدا آلیاژهای فولاد را ذوب می کنند و با استفاده از این آلیاژهای ذوب شده، حلقه های زنجیر را می سازند سپس با استفاده از عملیات هواجوش یا جوشکاری برق این حلقه ها را به یکدیگر وصل می کنند. سپس حلقه ها را تحت عملیات حرارتی قرار می دهند و پس از آن آزمون PROOF را بر روی زنجیر اجرا می کنند تا ضریب ایمنی و تحمل بار آن را ارزیابی کنند.

نکات مهم دیگری که در رابطه با زنجیرهای باربرداری موجود در بازار وجود دارد درجه بندی فنی و ایمنی این زنجیرها است. تمامی زنجیرهایی که استفاده از آنها برای حمل بار و استقرار آن در صنایع مختلف استفاده می شود باید گرید 80 و یا بیشتر داشته باشند و همچنین ضریب ایمنی آن ها باید 4 باشد. به منظور اینکه گرید و ضریب ایمنی این زنجیرها کاملاً منطبق بر استانداردهای ایمنی باشد باید در نوع متریال سازنده ی آن ها دقت به عمل آید. پرواضح است که استفاده از متریال متفرقه و نامرغوب موجب افت ضریب ایمنی در این زنجیرها می شود.

باید توجه داشت که در باربرداری ضربه ای استفاده از زنجیر توصیه نمی شود. زنجیرها دارای خاصیت انعطاف پذیری نیستند و الاستیسیته ی کافی در برابر نیروهای کششی ندارند. بنابراین ضریب شکنندگی در آن ها بالا است. به دلیل ساختاری که زنجیرها دارند شکستن تنها یک حلقه از آن ها می تواند موجب سقوط بار و بروز حادثه گردد. شکست زنجیر در یک حلقه می تواند به صورت ناگهانی و بدون هشدار پیشین رخ دهد. شکست ناگهانی زنجیر به این دلیل ناگهانی است که ترک برداشتن و آسیب دیدن حلقه ها  دور از چشم کارکنان و ناظرین ایمنی اتفاق می افتد.

به صورت کلی زنجیرها برای بارداری مزیت هایی نیز دارند. از زنجیرهای باربرداری در صنایعی که کارهای خشن در آن ها صورت می گیرد استفاده می شود. زنجیرهای باربرداری مقاومت بهتری نسبت به سایش و خوردگی دارند. همچنین مقاومت در برابر حرارت های زیاد از مزیت هایی است که استفاده از زنجیر را در محیط های کاری پر حرارت، افزایش خواهد داد.

نکات ایمنی در استفاده از زنجیرهای باربرداری

باید مراقب بود تا در حین باربرداری هیچ گونه شوکی متوجه زنجیر و بار متصل به آن نشود زیرا شوک ناگهانی می تواند موجب پاره شده زنجیر و سقوط بار شود.

برای کوتاه کردن طول زنجیر نباید در طول آن گره ای ایجاد کنید. در این حالت ضریب شکنندگی زنجیر را افزایش می دهید. چرا که بیشترین میزان تحمل بار توسط زنجیر در حالت قرار گیری مستقیم زنجیر است به طوری که وزن بار باید مستقیماً زنجیر را درگیر کند.

هر کارگاه یا واحد صنعتی که از زنجیرهای باربرداری استفاده می کند باید از نوع متریال سازنده و مشخصات  زنجیر اطلاع داشته باشد تا مبادا متریال نامرغوب و متفرقه در تولید زنجیر به کار رفته باشد. با اطلاع از مشخصات زنجیر می توانیم دریابیم که چه میزان بار برای جابجایی و حمل توسط زنجیر مناسب است.

زنجیرهایی که قبلا پاره شده اند و یا شکسته اند نباید با استفاده از جوشکاری ترمیم شده و مجدد مورد استفاده قرار گیرند این مساله ای ضد ایمنی است و بر خلاف فرایند استاندارد تولید زنجیر است. همان طور که در بالا توضیح دادیم زنجیرها را طی سه مرحله و با استفاده از آزمون مکانیکی تولید و مهیای مصرف می کنند اما جوش زدن زنجیر پاره شده، ایمنی باربرداری را تضمین نخواهد کرد.

به منظور جلوگیری از آسیب به بار در صورت پاره شدن احتمالی زنجیر باید گوشه های بار را به هنگام باربرداری مجهز به کفشک های باربرداری کنیم.

بازرسی زنجیر

زنجیرهای باربرداری باید به صورت ادواری متر شوند تا اگر طول آن ها نسبت به دفعات اول باربرداری افزایش یافته، اقدامات لازم در جهت تعویض و جایگزینی زنجیر مقاوم با ضریب ایمنی بالا انجام شود. در صورتی که طول زنجیر بیش از 5 درصد نسبت به دفعات اولیه ی باربرداری تغییر کرده باشد، باید زنجیر جدیدی را به منظور باربرداری جایگزین کنید.

زنجیرها باید پیش از شروع عملیات باربرداری تمیز شوند و عاری از گریس و روغن باشند. در این صورت نواقص زنجیر قابل رؤیت خواهد بود.

پیچیدگی یا خم شدگی حلقه های زنجیر باید مورد بررسی قرار گیرند. مشاهده ی بریدگی و شکستگی در حلقه ی زنجیر مساوی است با تعویض زنجیر و جایگزینی زنجیر نو.

محل جوشکاری شده بر روی حلقه باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مبادا لبه ی جوش به علت باربرداری های سنگین بلند شده باشد.

محل تعمیر زنجیرهای تعمیری باید با استفاده از برچسب های مخصوص علامت گذاری شوند.

حرکت آزادانه ی تمامی حلقه ها باید مورد سنجش قرار گیرد در صورتی که در توالی یک زنجیر حلقه هایی وجود دارند که به صورت آزادانه حرکت نمی کنند استفاده از آن زنجیر توصیه نمی گردد.

زنجیر باید توسط غلاب به بار و یا جرثقیل متصل شود نه با استفاده از حلقه های خود.

در صورتی که از زنجیرهای باربرداری استفاده ای نمی شود باید زنجیرها را در جای خشک و بدون رطوبت آویزان کرد تا حلقه ها دچار زنگ زدگی، خوردگی و فرسایش نشوند. همچنین باید روی زنجیرها را با پارچه های مناسب پوشش دهی کرد تا در معرض آلاینده ها و اکسیژن هوا قرار نگیرند. در صورتی که محیط کاری دارای اتمسفر خورنده باشد، توصیه های سازنده ی زنجیر باید در نگهداری از آن رعایت شوند. در کارگاه هات تپ به علت اوزان بالای ادوات، ابزارآلات، ماشین آلات و اتصالات تولیدی از زنجیرهای باربرداری استفاده می شود.  

بسکت در هات تپ چه کاربردی دارد؟

بسکت جرثقیل یا من بسکت و یا لیفتینگ بانک اتاقک کوچکی است که برای دسترسی به نقاط مرتفع استفاده می شود. در واقع این بسکت ها برای حمل بار ساخته شده اند اما در برخی مواقع و در شرایط کاری مرتفع نیاز است تا از این بسکت ها برای حمل پرسنل کاری استفاده کنند. از بسکت جرثقیل زمانی استفاده می شود که ایجاد بستر مناسب برای کار در ارتفاع، ممکن نباشد. بسترسازی مناسب برای کار در ارتفاع شامل مواردی همچون محل عبور و مرور، محل فرار اضطراری و محل استقرار برای کار است. عملیات هات تپ نیز می تواند در برخی موارد در ارتفاع انجام شود. لوله های پالایشگاهی می توانند در ارتفاع دارای در هم تنیدگی باشند. پیچش و در هم تنیدگی این لوله ها و یا کار بر روی برجک ها باعث می شوند مستقرسازی افراد برای کار غیرممکن باشد. بنابراین برای اجرای عملیات هات تپ نیاز به استفاده از مستقرسازی افراد در محل عملیات دارد. در این حالت دستگاه هات تپ، ولو و اتصالات در محل مورد نظر و بر روی لوله نصب می شوند و اپراتور نیز درون بسکت مستقر خواهد شد تا عملیات هات تپ را اجرا کند.

بسکت من بسکت بسکت در هات تپ چه کاربردی دارد؟ construction man basket
بسکت من

بسکت basket man

بسکت اتاقکی است که توسط مهندسین مجرب طراحی حمل بار ساخته می شود. این بسکت ها در حین حمل نفر می توانند تا پنج نفر را توسط جرثقیل حمل کنند. استفاده از بسکت برای حمل نفر نیازمند پیروی از نکات ایمنی متعددی است که رعایت کردن این موارد می تواند ایمنی فرد و کار را ارتقا بخشد. دستورالعمل های ایمنی برای حمل نفر با بسکت عبارتند از:

 • جرثقیلی که کاربر را حمل می کند باید دارای گواهی نامه بازرسی فنی و تأییدیه رسمی از مراکز مربوطه باشد.
 • واحد ایمنی و HSE باید قبل از شروع کار تأییدیه ی ایمنی را صادر و نکات ایمنی را گوشزد کند.
 • در هنگام حمل نفر با بسکت جرثقیل نباید درون بسکت بار وجود داشته باشد. یعنی بسکت را نباید به صورت همزمان هم برای حمل بار و هم برای حمل نفر استفاده کرد.
 • در نزدیکی خطوط انتقال برق نباید حمل افراد را با استفاده از بسکت انجام داد. در صورتی که ناچار به انجام این کار باشند معمولاً خطوط برق را قطع می کنند و سیم اتصال به زمین یا سیم ارت را وصل می کنند.
 • افراد مستقر درون بسکت و پرسنلی که بر روی زمین وجود دارند با استفاده از بی سیم ارتباط برقرار می کنند.
 • سیستم های کنترلی جرثقیل باید توسط راننده ارزیابی شوند تا از صحت عملکرد آن ها اطمینان حاصل شود.
 • ریگری جرثقیل یکی از مهم ترین کارها در پروژه هایی است که در ارتفاع انجام می شوند. با استفاده از علائم ریگری می توان به اپراتور جرثقیل علامت داد تا او بداند که هدایت فرد را در نقطه ی عملیاتی چگونه انجام دهد. بنابراین لازم است تا یکی از افرادی که درون بسکت حضور دارد با این علائم آشنایی داشته باشد.
 • پیش از اینکه افراد درون بسکت مستقر و حمل شوند باید به اندازه ی وزن این افراد، بار توسط جرثقیل تا نقطه ی مورد نظر حمل شود تا از ایمنی اتصال بسکت به جرثقیل اطمینان کسب گردد.
 • افرادی که درون بسکت مستقر هستند باید از کلاه ایمنی و دیگر تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنند.
 • جرثقیلی که بسکت حمل می کند حتماً باید دارای سیستم قفل بر روی تمام تجهیزات سقوط آزاد باشد.
 • سطحی که جرثقیل بر روی آن قرار می گیرد باید سطحی سفت و محکم باشد.
 • سیستم هیدرولیک جرثقیل باید دارای چک ولو (check valve) باشد تا در صورت بروز نقص فنی، جرثقیل شروع به حرکت نکند.
 • قلاب جرثقیل باید دارای ضامن ایمنی باشد.
 • حمل بسکت در شرایط نامتعارف آب و هوایی نباید انجام شود. برای مثال در حین طوفان و بلند شدن گرد و غبار در محیط نمی توان حمل نفر را با جرثقیل انجام داد.
 • همچنین افرادی که درون بسکت مشغول کار هستند نباید با حرکات ناگهانی خود موجب تکان خوردن شدید بسکت شوند.

راننده یا اپراتور جرثقیل زمانی که مسئولیت حمل نفر با این ماشین را بر عهده می گیرد باید دستورالعمل های ایمنی را رعایت کند.

راننده ی جرثقیل در تمام مدت کار باید به مراحل انجام کار دقت کند تا در صورت نیاز موقعیت نفرات درون بسکت را تغییر دهد. استفاده از تلفن همراه و یا گوش کردن به رادیو یا ضبط صوت به هیچ عنوان قابل توجیه نیست چون هدایت افراد درون بسکت در هر لحظه بسته به دقت و عملکرد راننده دارد. زمانی که عملیات توسط افراد درون بسکت آغاز می شود جرثقیل باید قفل باشد تا مبادا در حین کار حرکت کند و موجب بروز حادثه برای محیط عملیاتی و افراد حاضر در آن شود. به این منظور جک های تعادلی کاملا باز می شوند و به صورت مستحکم در جایی مستقر می شوند. راننده باید به قدری باتجربه باشد تا در حین حمل بسکت مانع از برخورد آن با تجهیزات و تاسیسات موجود در فاز عملیاتی شود.

در عملیات هات تپ قصد ما در استفاده از بسکت حمل اپراتور به نقطه ی عملیاتی است. همان طور که می دانید دستگاه هات تپ در حین ایجاد برش بر روی لوله نباید هیچ گونه حرکت اضافی داشته باشد و تنها این حرکت دست اپراتور است که با چرخاندن اهرم دستگاه، اجزای برشی را به لوله نزدیک می کند. بنابراین پس از مستقر شدن اپراتور در محل مورد نظر جرثقیل نباید هیچگونه حرکت اضافی را متوجه فرد درون بسکت کند. بنباراین جرثقیل تا پایان عملیات قفل می شود. دستگاه هات تپ در سایزهای متوسط تا بزرگ با استفاده از جرثقیل بر روی خط لوله مستقر می شود. اگر شرایط کار جوری باشد که نیاز به استفاده از بسکت برای مستقر سازی اپراتور هات تپ داشته باشیم، آنگاه ممکن است از جرثقیل دیگری برای استقرار دستگاه هات تپ بر روی خط لوله استفاده کنیم. هر کدام از این جرثقیل ها باید با رعایت نکات ایمنی، اپراتور و دستگاه هات تپ را در محل مورد نظر برای عملیات مستقر سازند.

ارگونومی تجهیزات ایمنی در هات تپ

ارگونومی تجهیزات ایمنی یکی از شروطی است که در استفاده از این وسایل باید رعایت شود. بسیاری از محیط های کاری وجود دارند که باید در آن ها برای حفظ ایمنی شخصی، از وسایل و تجهیزات ایمنی حین کار استفاده کرد. دستورالعمل های آیین نامه ی HSE کارفرما را ملزم می دارد تا برای تهیه و تأمین وسایل ایمنی کارکنان، ارگونومی تجهیزات ایمنی را به طور حتم مد نظر قرار دهد. در خصوص هات تپ که موضوع اصلی مورد بحث در این سایت است باید بگوییم که رعایت کردن مسأله ی ارگونومی تجهیزات ایمنی، باید هم در محل عملیات هات تپ و هم در فاز عملیاتی رعایت شود.

ارگونومی تجهیزات ایمنی ارگونومی تجهیزات ایمنی ارگونومی تجهیزات ایمنی در هات تپ IMG 2775
ارگونومی تجهیزات ایمنی

ارگونومی چیست؟

ارگونومی در واقع از تلفیق دو واژه یونانی تشکیل شده است. “ERGON” به معنی کار و “NOMOI” به معنی قوانین طبیعی. ارگونومی به معنی دانش شناخت کار و ایجاد ارتباط با آن کار است. ارگونومی دانشی است که موجب بهبود شرایط کار می شود. علم ارگونومی با توجه به خصوصیات و آناتومی انسان شرایط محیط کاری را برای کارگران، کارمندان و غیره مطلوب خواهد ساخت. علم تلفیق کار و شرایط کار و ویژگی های انسان را ارگونومی می نامند. ارگونومی می تواند در همه جا وجود داشته باشد. در واقع مسأله فقدان یا حضور ارگونومی در محیط های کاری نیست بلکه مسئله حضور ارگونومی بد یا خوب در محیط های کاری است. تصور کنید یک نمونه لباس ایمنی را برای جلوگیری از آسیب در حین کار پوشیده اید، اگر این لباس بیش از اندازه تنگ باشد و یا خیلی شل و گشاد باشد، نشان دهنده ی حضور ارگونومی بد در محیط کاری شماست. ارگونومی نامناسب در این وضعیت می تواند به راحتی در کار شما خلل ایجاد کند و چه بسا خود موجب آسیب و خطر شود. در واقع استفاده از تجهیزات با ارگونومی نامناسب می تواند ریسکی در جهت بروز حادثه باشد.

ارگونومی تجهیزات ایمنی به این معنی است که شما با استفاده از تجهیزات ایمنی، محافظت لازم از خود را به عمل آورید بدون اینکه در نوع کار و عملکرد شما خللی ایجاد شود.

ارگونومی تجهیزات ایمنی در یک جمله ی ساده، راحتی فیزیکی وسایل ایمنی تعریف می شود.

اگر یک وسیله ی حفاظت فردی، سنگین، شل، تنگ، دست و پاگیر و اذیت کننده باشد، احتمالاً توسط کارگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. در ضمن ارگونومی تجهیزات ایمنی باید این اجازه را به تعداد زیادی از کارگران بدهد که از انواع مختلف سایز و مدل های آن بتواند استفاده کند در غیر این صورت تطبیق لازم در استفاده از این تجهیزات ضعیف خواهد بود.

حتی زمانی که چندین تجهیز ایمنی به صورت توأمان مورد استفاده قرار می گیرند، ارتباط و برهم کنش آن ها با یکدیگر باید مورد توجه قرار گیرد. باید برای تطبیق تمامی وسایل ایمنی در محل کار باید نهایت کوشش به عمل آید تا ارگونومی تجهیزات ایمنی مطابق با استاندارد انجام شود.

مزیت ارگونومی تجهیزات ایمنی در محیط کاری

ارگونومی خوب در محیط کاری سبب افزایش ایمنی افراد در حین کار می شود. زمانی که یک عملیات بدون هیچ گونه مشکل ایمنی پایان یابد، بدیهی است که هزینه ها کم تر شده و سود بیشتر در محیط کار جریان خواهد یافت. افزایش بهره وری از وسایل و تجهیزات و همچنین نیروی کار نیز یکی دیگر از مزیت هایی است که با ارگونومی تجهیزات ایمنی مناسب به وجود خواهد آمد.

زمانی که ارگونومی تجهیزات ایمنی مناسب باشد کارگران میلی بیش تری به استفاده از این تجهیزات خواهند داشت و بنابراین فرهنگ ایمنی و استفاده از تجهیزات آن در محیط کاری، افزایش خواهد یافت.

در صورتی که ارگونومی این تجهیزات مطابق با استاندارد باشد دقت کاربر نیز در حین استفاده از آن ها افزایش خواهد یافت و بنابراین وظایف او به نحو احسن انجام خواهد شد.

ارگونومی تجهیزات ایمنی در هات تپ

هات تپ پروژه ای است که بر روی خطوط لوله اجرا می شود. این پروژه با ساخت اتصالات در کارگاه کلید می خورد و پس از آن به مناطق عملیاتی پالایشگاهی، نیروگاهی یا واحد های پتروشیمی ختم می شود. تمامی مراحل عملیات هات تپ نیاز به استفاده از تجهیزات ایمنی خواهد داشت. در محل کارگاه هات تپ عملیاتی هم چون جوشکاری، فرزکاری، سنگ زنی و برشکاری انجام می شود که هر کدام از این موارد نیاز به محافظت از چشم، گوش، دستگاه تنفس، پوست و غیره دارند. در فاز اصلی عملیات هات تپ نیز آلاینده های صوتی و تنفسی نیازمند استفاده از تجهیزات ایمنی هستند. ضمناً ریسک انفجار و آتش سوزی نیز در این مناطق بسیار بالا است. ارتفاع کار نیز در برخی موارد که خطوط لوله در ارتفاع قرار دارند، نیاز به رعایت نکات و استفاده از تجهیزات ایمنی خواهد داشت. برای مثال هات تپ مرتفع، نیاز به استفاده از تجهیزات ضد سقوط دارد. شرایط کاری هات تپ به خودی خود سخت است و در این بین اگر تجهیزات ایمنی نیز دارای ارگونومی مناسب نباشند به جای مستقر کردن شرایط ایمنی، اجرای کار را دشوار خواهند کرد. بنابراین استفاده از ارگونومی تجهیزات ایمنی درخور و مناسب می تواند به بهره وری در عملیات هات تپ و اجرای صحیح تمامی وظایف بیانجامد.

حفاظت از سقوط در هات تپ

حفاظت از سقوط یکی از مهم ترین دستورالعمل های ایمنی است که باید محیط عملیاتی مرتفع مورد توجه قرار گیرد. عملیات هات تپ نیز ممکن است در برخی فازهای عملیاتی در ارتفاع انجام شود. محیط پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی دارای خطوط لوله ی بسیاری که موقعیت این خطوط لوله می تواند تعیین کننده ی ارتفاع و عمق عملیات از سطح زمین شود. برخی از این خطوط لوله ممکن است در ارتفاع منتقل شده باشند که عملیات اجرایی بر روی این خطوط لوله دربرگیرندۀ دستورالعمل های ایمنی حفاظت از سقوط خواهد بود.

حفاظت از سقوط حفاظت از سقوط حفاظت از سقوط در هات تپ IMG 1468 compressor
حفاظت از سقوط

هات تپ در ارتفاع

ممکن است عملیات هات تپ بر روی خطوط لوله ای انجام شود که در ارتفاع هستند. بنابراین برای دسترسی به لوله باید از تجهیزات عملیاتی و همچنین تجهیزات ایمنی مخصوص حفاظت از سقوط استفاده کرد. برای کار در ارتفاع باید تجهیزاتی را به منظور عبور و مرور افراد تدارک دید. همچنین تأمین تجهیزاتی که مانع از سقوط افراد می شود. این تجهیزات و دستورالعمل های استفاده از آن ها را در ادامه توصیف خواهیم کرد.

حفاظت از سقوط

بنابر آیین نامه ی کار در ارتفاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر عملیاتی که در ارتفاع 2/1 متری از سطح زمین اجرا شود، شامل اجرای دستورالعمل های حفاظت از سقوط می باشد. بنابراین اجرای هرگونه عملیات که بر روی داربست، جرثقیل، نردبان، سقف، بالابر یا تراس صورت گیرد نیازمند استفاده از تجهیزات حفاظت از سقوط خواهد بود.

استفاده از دستورالعمل ها و تجهیزات حفاظت از سقوط به منظور جلوگیری از سقوط کارکنان و وارد آمدن آسیب و صدمه به آنان است.

انواع سیستم های حفاظت از سقوط

در این قسمت به معرفی انواع سیستم های حفاظت از سقوط و هدف از استفاده ی آن ها پرداخته ایم.

 • سیستم متوقف کننده ی سقوط فرد: کنترل سقوط و یا توقف آن
 • سیستم پیشگیری کننده از سقوط: جلوگیری از سقوط فردی
 • سیستم حفظ موقعیت: موقعیت یک کارگر و محدودیت سقوط بر روی دوپا
 • نرده ی حفاظتی: پیشگیری از سقوط
 • تور ایمنی: کنترل سقوط
 • طناب هشدار دهنده: هشدار دادن خطر سقوط به کارکنان
 • سیستم محافظ لغزش: حفاظت کارگر از سر خوردن

البته حفاظت از سقوط جدا از مسائل و اقدامات ایمنی نیازمند استقرار یکسری مسائل فنی نیز می باشد که بسته به عملیات مختلف، متفاوت است.

دیگر روش های حفاظت از سقوط در هات تپ

در هات تپ به منظور عبور مرور کارکنان و اپراتورها در ارتفاع از سکوهای ایمنی استفاده می شوند که دارای نرده ی ححفاظتی نیز هستند. این سکوها معمولاً تخته الوارهایی هستند که در دو یا سه منطقه تکیه گاه می گزینند. تعدد در تعداد مناطق تکیه دهی این الوارها به این منظور است که از شکم دهی و یا شکستن این الوارها ممانعت به عمل آید. همچنین تمامی منافذ و روزنه های موجود بر روی این الوارها پوشیده می شود تا خطری موجه کارکنان در عبور و مرور نشود.

در مواقعی که در اطراف مطقه ی عملیاتی چاله یا شکاف وجود داشته باشد، از حصارها یا موانع استفاده می شود تا از دلیلی باشد بر محافظت از سقوط افراد به داخل شکاف یا چاله.

معیارهای انتخاب تجهیزات حفاظت از سقوط

تجهیزات حفاظت از سقوط باید طوری انتخاب شوند که اختلالی در وظایف کارگران ایجاد نکنند و خود عاملی برای سقوط افراد نباشند. این تجهیزات باید مقرون به صرفه باشند و از کارگر در برابر سقوط محافظت کنند.

خطراتی که موجب سقوط افراد می شوند باید شناسایی شوند و حتی الامکان باید در جهت حذف این خطرات کوشید.

تعیین سیستم حفاظت از سقوط

ارزیابی خطر می تواند در تعیین تجهیزات و سیستم حفاظت از سقوط ، یاری رسان باشد. برای ارزیابی خطر باید موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 • ارتفاع کار یا ارتفاع محل عبور و مرور کارگران را از سطح زمین مورد ارزیابی قرار داد.
 • تعیین کرد که چه تعداد از کارگران در خطر سقوط قرار دارند.
 • کدام مشاغل و وظایف در محل مورد نظر درخطر سقوط قرار دارند.
 • مسیر حرکت کارکنان برای اجرای وظایف افقی است یا عمودی و یا هر دو مسیر.
 • آیا می توان قلاب (تکیه گاه) را در محل عملیات نصب کرد.
 • علاوه بر سقوط خطرات دیگری همچون عبور جریان برق کارکنان را تهدید می کند یا خیر.
 • در صورتی که کارگر سقوط کند و توسط سیستم توقف سقوط آویزان باشد چگونه می توان او را نجات داد؟

هر سیستم ایده آل حفاظت از سقوط شامل مواردی همچون، تکیه گاه، متصل کننده و یه حمایل بند تمام بدن خواهد بود. دیگر وسایلی که مانع از سقوط فرد می شوند شامل تسمه، وسیله ی کاهش سرعت و یک طناب نجات هستند.

تکیه گاه: تکیه گاه یک نقطه ی امن برای اتصال طناب نجات، تسمه ها یا کاهش دهنده های سرعت است. این تکیه گاه باید توانایی تحمل 5000 پوند نیرو را داشته باشد.

متصل کننده: این وسیله تکیه گاه، کاهش دهنده ی سرعت و تسمه را به هم متصل می کند تا این تجهیزات را در اتصال با یکدیگر کاربردی و قابل استفاده برای محافظت از سقوط سازد. متصل کننده شامل حلقه ی D شکل، گیره ی قلاب و قلاب قفل شونده است.

تسمه: یک ریسمان قابل انعطاف است که در هر سمت خود یک گیره ی قلاب دارد. یکی از این گیره ها به حمایل بند و دیگری به تکیه گاه یا طناب نجات وصل می شود.

کم کننده ی سرعت: این تجهیزات، تأثیر سقوط را از سمت کارگران دور می کنند و شامل تسمه های

شوک گیر، طناب های نجات خود جمع شونده و حلقه های اتصال طناب می باشند.

استفاده از تمامی تجهیزات حفاظت از سقوط در طول اجرای عملیات هات تپ مرتفع الزامی است. هات تپ عملیاتی است که به خودی خود دارای ریسک ها و خطرات بسیاری است بنابراین بی توجهی به ارکان ایمنی موجب تشدید خطر خواهد شد.

سدل نیپل در هات تپ

سدل نیپل یکی از اتصالات انشعابی جوشی در عملیات هات تپ است. این اتصال، در عملیات هات تپ، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ساِیز لولۀ انشعابی نسبتاً پایین باشد و فشار سیال در منطقه ای که از خط لولۀ اصلی وارد انشعاب می شود، زیاد نباشد.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید. سدل نیپل از جمله اتصالات انشعابی زین دار است که نیمی از جدارۀ خط لوله را دربرمی گیرد.

سدل نیپل سدل نیپل سدل نیپل در هات تپ Untitled
سدل نیپل

انتخاب سدل نیپل به عنوان اتصال انشعابی در هات تپ، بسته به این است که تیم طراحی و مهندسی پروژه های هات تپ، تشخیص دهند برای عملیات پیش رو، سدل نیپل، اتصالی کاربردی و ممتاز است.

پس از اخذ این تصمیم، اطلاعات و داده هایی را از محیط عملیاتی و خط لوله جمع آوری می کنند تا آن ها را در ساخت سدل نیپل به کار ببرند. ماهیت سیال جاری در خط لوله و فشار حاصل از آن بر دیوارۀ لوله، جنس لوله و ضخامت آن و همچنین سایز لوله های اصلی و انشعابی از جملۀ این اطلاعات هستند. این اطلاعات پیش نیازهای ضروری هات تپ را تشکیل می دهند.

سدل نیپل اتصالی جوشی است و فقط بر روی خط لوله هایی نصب و اجرا می شود که قابلیت انجام عملیات جوشکاری بر روی آن ها وجود داشته باشد. در صورتی که جنس خط لوله از نوع پلی اتیلن یا دیگر مواردی از این دست باشد، محدودیت در عملیات جوشکاری موجب می شود تا به سراغ اتصالات مکانیکی اسپلیت تی برویم که بدون عملیات جوشکاری و با استفاده از پیچ و مهره، بر روی خط لوله نصب می شوند. 

پس از در نظر گرفتن اطلاعات و داده هایی که ناظر به تیم ساخت اتصالات، ارائه می کند، عملیات ساخت سدل نیپل شروع می شود.

ساخت سدل نیپل

سدل نیپل از یک بخش زینی شکل ساخته شده که بر روی خط لوله می نشیند و یک قطعۀ استوانه ای شکل به نام نیپل را در مرکز خود دارد. قطعه ای دایره ای شکل با استفاده از هوا برش و با در نظر گرفتن سایز لولۀ اصلی و متناسب با جنس و ضخامت خط لوله بریده می شود.

هوا برش یا برش اکسیژن-سوخت گاز، روشی به روز است که برای ایجاد برش های دقیق از آن استفاده می شود. در این روش، با استفاده از ترکیب اکسیژن و یک سوخت گازی توسط یک مشعل سطح فلز مورد نظر را برش می دهند.

برای ایجاد برش روی قطعۀ فلزی، توسط هوابرش، از یک مشعل برای حرارت دادن فلز تا دمای برافروختگی، استفاده می شود. سپس جریانی از اکسیژن بر روی قطعۀ پایه دمیده می شود. فلز پایه درون اکسیژن می سوزد و به شکل گل اکسید شده به خارج از منطقه ی برش هدایت می شود. باید توجه داشت که دمای اکسید شدن فلزاتی که با هوابرش بریده می شوند، باید کمتر از دمای ذوب آن ها باشد. در غیر این صورت عملیات برش به دلیل تشکیل پوسته و ممانعت از اکسیداسیون، متوقف می شود و ممکن است برش مناسب با لبه های یکنواخت به دست نیاید.

برای برش فلز پایه در هوابرش از انواع شعله ها استفاده می شود. انواع شعله های مورد استفاده برای برش قطعات سدل نیپل، عبارت اند، شعله با مقدار گاز بیشتر، شعلۀ خنثی و شعلۀ اکساینده. انتخاب هر کدام از این شعله ها برای برش اجزای سدل نیپل بستگی به آلیاژهای موجود در فلز پایه و میزان ترکیب این آلیاژها با هم دارد.

پس از برش قطعه ی دایره ای شکل باید آن را پَخ زنی کنند. پخ زنی به معنی ایجاد یک قطعۀ منحنی شکل با زاویه ی انحنای دلخواه است. انحنا دادن قطعۀ بریده شده در ساخت سدل نیپل باید به گونه ای باشد که سدل به شکل کاملاً مماس با خط لوله بر روی آن سوار شود.

در مرکز سدل که حالا به شکل زین اسبی درآمده برشی متناسب با سایز لوله انشعابی وجود دارد. که قطعه ای به شکل استوانه دور تا دور آن جوش می خورد. برشی که در مرکز سدل برای مستقر شدن نیپل، ایجاد می شود نیز با استفاده از هوا برش انجام می شود.

به منظور نصب دیگر اجزای عملیات هات تپ بر روی اتصال سدل نیپل، فلنجی را روی نیپل می بندند تا ولو یا شیر بتواند بر روی سدل نیپل نصب شود. فلنج ها در اطراف خود دارای سیستم bolting یا پیچ و مهره هستند و از درون با استفاده از گسکت ها یا آب بند ها، آب بندی می شوند. این قطعات به صورت حلقه های واسطه مابین اتصالات مختلف در عملیات هات تپ قرار می گیرد و آن ها را به هم مربوط می کنند.

در این نقطه، فلنج اتصال سدل نیپل، هم پیشانی با فلنج شیر یا ولو بسته می شود. این دو تجهیز در کنار هم مسیری را به وجود می آورند که اجزای برش دستگاه هات تپ می توانند از دورن آن عبور کرده و به دیوارۀ لوله برسند. پس از این برشی روی خط لوله ایجاد می شود که نقطۀ عطفی است برای دسترسی به سیال درون لوله و ایجاد لولۀ انشعابی.

از سدل نیپل ها به دلیل نوع ساختارشان برای انشعاب گیری از مخازن نیز استفاده می شود. مخازن و تانکرها به دلیل داشتن قطر بالا ملزم به استفاده از اتصال سدل نیپل در هات تپ هستند. ساختار زین اتصال سدل نیپل به گونه ای است که انعطاف لازم برای قرارگیری روی سطوح مختلف با قطرهای کم تا زیاد را خواهد داشت.

اتصالات انشعابی در هات تپ

اتصالات انشعابی یا فیتینگ ها در اجرای عملیات انشعاب گیری از خطوط لوله یا مخازن کاربرد دارد. این اتصالات انشعابی به انواع گوناگونی تقسیم می شوند. هر کدام از این فیتینگ ها کاربرد خاص و مقاومت منحصر به خودشان را دارند که این امر موجب می شود از هر کدام از آن ها برای نیازهای عملیاتی متفاوت استفاده شود. 

اتصالات انشعابی اتصالات انشعابی اتصالات انشعابی در هات تپ
اتصالات انشعابی

برای انشعاب گیری از لوله یا مخزن می بایست حفره ای را روی لوله یا مخزن ایجاد کنیم. پیش از آغاز عملیات انشعاب گیری سایز خط لوله و هم چنین سایز لوله ی انشعابی را مشخص می کنند و همان نام را برای عملیات به کار می برند. مثلا عملیات “11×”22 نشان دهنده ی این است که سایز لوله ی اصلی 22 اینچ و سایز لوله ی انشعابی یا فرعی 11 اینچ خواهد بود.

حفره ای که روی خط لوله و یا مخزن ایجاد می شود باید با سایز لوله ی انشعابی هم خوانی داشته باشد تا انشعاب به درستی در جای خود نصب شود.

هات تپ چیست؟

عملیات هات تپ یا همان کار گرم به مجموعه اعمالی اطلاق می شود که در آن بدون قطع کردن جریان درون لوله ی اصلی ، برشی را روی خط لوله ایجاد می کنند. برش ایجاد شده در نهایت حفره ای به دست می آورد که این حفره محل نشست انشعاب جدید خواهد بود.

اما چگونه می توان روی یک لوله ی تحت فشار که درون آن سیال در جریان است برشی به صورت ایمن ایجاد کرد؟

در عملیات هات تپ برای ایجاد حفره روی لوله ی اصلی از اتصالات انشعابی استفاده می شود. نقش اصلی این اتصالات در این است که بستر مناسب را برای ایجاد حفره روی خط لوله ی تحت فشار مهیا سازند. برای بسترسازی مناسب اتصالات انشعابی باید خط لوله را طوری پوشش دهند و یا دربرگیرند تا پس از ایجاد برش سیال درون خط لوله به بیرون نشت نکند. برخی از این اتصالات به صورت سرتاسری دور لوله را پوشش می دهد. برخی دیگر نیز به صورت نیم تنه روی خط لوله می نشینند و بعضی از آن ها به صورت سر به سر و بدون هیچ گونه پوشش دهی خط لوله ، روی آن جوش داده می شوند.

استفاده از هر کدام این اتصالات و انتخاب هر نوع از آن ها به پارامترهایی وابسته است که برخی از آن ها شامل فشار سیال درون خط لوله ، جنس متریال سازنده خط لوله ، میزان مقاومت درخواستی در محل انشعاب و غیره می باشند.

اتصالات انشعابی که در عملیات هات تپ مورد استفاده ی بیش تری قرار می گیرند در چهار گروه دسته بندی می شوند.

 • اتصال اسپلیت تی
 • اتصال سدل نیپل
 • اتصال ولدولت
 • و اتصال فول سدل

این اتصالات در مراحل مختلف و در اماکن مختلف ساخته می شوند و سپس روی خط لوله نصب و جوشکاری می شوند. پس از نصب اتصالات انشعابی روی خط لوله قطعات و ابزارهای دیگری به علاوه ی ماشین هات تپ روی آن ها بسته می شود تا عملیات انشعاب گیری گرم آغاز شود.

هر کدام از انواع اتصالات انشعابی از اجزا و زیرمجموعه هایی تشکیل شده اند که پس از نصب ، جوشکاری و مونتاژ روی خط لوله در نهایت موجب این امر می شوند که دستگاه هات تپ بتواند روی لوله ی تحت فشار برشی دایره ای بزند و حفره ای روی لوله بگشاید. پس از ایجاد حفره ، عملیات هات تپ به انتها می رسد و حالا دسترسی ایمن به سیال درون خط لوله با ایجاد این برش هات تپی امکان پذیر خواهد بود.

ساخت اتصالات انشعابی

برای ساخت اتصالات انشعابی نیاز به داده هایی دارند که با استفاده از آن ها بتوانند اندازه ها ، قطر ، استحکام و متریال سازنده ی اتصالات انشعابی را تشخیص دهند. چند نمونه از این داده های اولیه عبارت اند از :

 • سایز لوله
 • سایز انشعاب
 • جنس لوله
 • ضخامت لوله
 • نوع سیال
 • فشار سیال
 • دمای سیال
 • راستای عملیات
 • زاویه ی عملیات

تمامی داده های فوق می توانند در انتخاب نوع اتصالات انشعابی و همچنین طراحی ساخت و نصب آن مؤثر باشند.

پس از دسترسی به داده های اولیه گروه طراحی و مهندسی با استفاده از طراحی ها و اصول فنی نقشه ی اولیه ی ساخت انشعاب را در اختیار گروه سازنده قرار می دهند. گروه سازنده نیز با استفاده از طراحی مذکور انشعاب را در کارگاه ساخته و برای نصب روی خط لوله به منطقه ی عملیاتی می فرستند.

اتصالات انشعابی اسپلیت تی ، سدل نیپل و فول سدل در ساختار خود پدهایی دارند که به عنوان سازه ی تقویتی انشعاب روی خط لوله جوش داده می شود. در نظر داشته باشید که هنگام خروج سیال از خط لوله ی اصلی به خط لوله ی فرعی فشار زیادی متوجه محل انشعاب می شود. بنابراین نقطه ی خروج انشعاب از لوله را باید طوری مستحکم کنند که مانع از تخریب انشعاب در این نقطه شوند. بنابراین با ساخت پدهای سرتاسری یا نیم تنه محل خروج انشعاب از خط لوله را مقاومت بخشی می کنند. پدها و زین ها درست مانند زین اسب که روی اسب گذاشته می شود ، روی خط لوله می نشینند با این تفاوت که پدها لوله را به صورت کمربندی دربرمی گیرند اما زین ها به صورت نیم تنه روی خط لوله سوار می شوند. 

تمامی اتصالات انشعابی در هات تپ دارای عضو دیگری به نام نیپل هستند. نیپل ها به شکل استوانه ای اند که از هر دو سر خود باز هستند. یک سمت نیپل به پد یا زین متصل می شود و سر دیگر آن برای بسته شدن عضو بعدی در دسترس قرار می گیرد. نیپل ها گلوگاهی هستند که اجزای برش دستگاه هات تپ از درون آن ها می گذرند و به خط لوله می رسند. سایز یا همان قطر داخلی نیپل باید با قطر لوله ی انشعابی هم خوانی داشته باشد. عضو دیگری که باید تمامی قطعات و سازه ها را به یکدیگر متصل کند و به نوعی واسطه ی اتصال تمامی قطعات نصب شده روی خط لوله باشد فلنج است. فلنج ها قطعاتی هستند که درون خود قطعات آب بندی دیگری را دربرمی گیرند. این قطعات در اشکال و سایزهای مختلفی وجود دارند. در اتصالات انشعابی ، فلنج ها روی نیپل جوشکاری و نصب می شوند تا بتوان کل مجموعه ی اتصال را با کمک آن به فلنج سازه ی بعدی یعنی ولو ( شیر قطع و وصل کننده ی جریان ) وصل نمود.

هر کدام از اتصالات انشعابی در فاکتورهایی نظیر اجزای سازنده ، نوع اتصال روی خط لوله و استحکام بخشی به عملیات انشعاب گیری متفاوت هستند که شرح آن ها را در نوشته های بعدی خواهیم آورد.

اجرای عملیات هات تپ

اجرای عملیات هات تپ ، به مجموعه کارهایی اطلاق می شود که در آن ها از خطوط لوله ای که درون آن ها سیال جریان داشته و به بهره برداری رسیده اند انشعاباتی تهیه و یا نقایص آن را برطرف می کنند. اجرای عملیات هات تپ یکی از پرریسک ترین عملیات هایی است که در گوشه گوشه ی پالایشگاه ها و مجتمع های صنعتی و پتروشیمی و هم چنین در شبکه های آب و گازرسانی شهری در سرتاسر دنیا در حال انجام است.

اجرای عملیات هات تپ اجرای عملیات هات تپ اجرای عملیات هات تپ                   2
اجرای عملیات هات تپ

فرض کنید در یک مجتمع پتروشیمی یا پالایشگاهی قصد بر این باشد که جریانات درون یک خط لوله را به بخش دیگری از مجتمع یا پالایشگاه هدایت کنند. در برخی مواقع نیز در گاز رسانی و شبکه های آب رسانی شهری نیاز به گاز رسانی یا آب رسانی به نقاط خارج از محدوده و مسیر خط لوله پیش خواهد آمد و تصمیم بر آن خواهد شد تا افراد ساکن در شهرها و روستاهایی که در شعاع مسیر عبوری خط لوله هستند نیز از آب یا گاز همین خط لوله استفاده کنند.

برای اجرایی کردن تمامی تصمیمات فوق و هم چنین تصمیمات بسیاری نظیر این ها ، قطع کردن جریان درون خط لوله می تواند مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته باشد. با قطع کردن جریان درون خطوط لوله باید استخراج ، تولیدات و فرایندها در پالایشگاه ها و مجتمع ها متوقف شوند که می تواند به دور از توجیهات فنی در صنعت نفت و پتروشیمی و یا مضر به لحاظ وقت و هزینه باشد. هم چنین با قطع کردن جریان خطوط لوله ی گاز و آب شهری برای رساندن انشعاب گاز و آب به دیگر شهرها و روستاها ، افرادی که از پیش در حال استفاده از این خدمات بودند برای مدتی از این خدمات محروم خواهند شد که این خود می تواند مشکلاتی را در زندگی روزمره ی آن ها ایجاد کند.

اما راه حلی که برای جلوگیری از بروز تمامی این مشکلات پیش روی کارفرمایان و مجریان طرح است این است که از تکنولوژی به روز و به صرفه ی عملیات هات تپ استفاده کند.

عملیات هات تپ در انشعاب گیری از انواع خطوط لوله آمادگی اجرا داشته و تمامی مقصودات اعم از انشعاب گیری و انتقال خطوط لوله را بدون اتلاف در هزینه ، وقت و خدمات رسانی انجام خواهد داد. 

اجرای عملیات هات تپ چگونه است؟

برای اجرای عملیات هات تپ مواردی از قبیل اتصالات ، شیرهای صنعتی یا وَلو و هم چنین دستگاه هات تپ مورد نیاز است. اجرای عملیات هات تپ شامل ضرورت ها و مراحل پیش عملیاتی و هم چنین ضرورت هایی در حین انجام عملیات است که رعایت همه ی آن ها در پیشبرد صحیح عملیات به صورت ایمن نقش خواهد داشت.

اجرای عملیات هات تپ برای انشعاب گیری و یا انتقال خطوط لوله به معنی ایجاد یک برش متناسب با سایز انشعاب مد نظر و همچنین نصب لوله ی انشعابی و ایجاد یک خط لوله ی فرعی است. اجرای عملیات هات تپ در کل انجام همان برش و مهیا سازی بستر مناسب برای نشست لوله ی انشعابی یا فرعی روی خط لوله ی اصلی است. اما برای ایجاد این برش چه تمهیدات و تجهیزاتی در اجرای عملیات هات تپ لازم است؟

اجرای عملیات هات تپ نیازمند چه تجهیزاتی است؟

اجرای عملیات هات تپ نیازمند سه جزء اصلی برای تجهیزسازی است. 1- اتصالات ، 2- وَلو (شیر) و 3- دستگاه هات تپ ( هات تپینگ ماشین )

علاوه بر تجهیزات فوق اصول ایمنی HSE نیز تمامی مراحل عملیات را قبل از شروع تا پایان ملزم به بازرسی و ایمنی سنجی خواهد کرد تا اجرای عملیات هات تپ بدون هیچ گونه نقص ایمنی و فنی به پایان برسد.

اتصالات

اتصالات در اجرای عملیات هات تپ با توجه به شرایط خط لوله در کارگاه ساخته شده و روی خط لوله مونتاژ و نصب می شوند. استفاده از این اتصالات موجب می شود که بتوانند بدون خارج کردن خط لوله از سرویس دهی برشی را به منظور انشعاب گیری روی لوله ایجاد کنند. ساختار و نصب این انشعابات روی خط لوله به گونه ای است که موجب ایمنی در فرایند برش روی خط لوله می شود به طوری که اجازه ی نشت و خروج سیال را به بیرون نخواهد داد. 

از پرکاربردترین اتصالات در اجرای عملیات هات تپ می توان به 1- اسپلیت تی ، 2- سدل نیپل ، 3- فول سدل و 4- ولدولت اشاره کرد.

شیر یا وَلو (valve)

ولوها همان شیرهای صنعتی هستند که برای قطع و وصل کردن جریان سیالی که از خط لوله ی اصلی وارد خط لوله ی فرعی می شوند به کار می روند. ولوها همچنین می توانند برای کنترل جریان نیز مورد استفاده قرار گیرند. انواع ولوهایی که در اجرای عملیات هات تپ مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:

 • گیت ولو یا ولو دروازه ای
 • باترفلای ولو یا ولو پروانه ای
 • بال ولو یا ولو توپی
 • و ولو ساندویچی

هر کدام از این ولو ها کاربرد خاص و موارد عملیاتی خاصی را در اجرای عملیات هات تپ دربرمیگیرند.

دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ ماشینی است که در سایزهای متفاوت برای گستردگی های عملیاتی متفاوت ساخته می شود و اصلی ترین نقش را در اجرای عملیات هات تپ به عهده خواهد داشت. این دستگاه شامل اجزای مختلفی است که برخی از آن ها مثل کاتر وظیفه ی برش روی لوله را بر عهده دارند و برخی دیگر وظیفه پیشبرد کاتر و اجزای برش به سمت جلو را به عهده خواهند داشت.

مجریان طرح هات تپ پیش از اجرای عملیات هات تپ ملزم به جمع آوری اطلاعاتی در مورد خط لوله و منطقه ی عملیاتی هستند. این اطلاعات می تواند الزامات فنی و ایمنی را دربرداشته باشد.

الزامات فنی پارامترهایی مثل جنس و سایز خط لوله ، ماهیت سیال درون خط لوله و همچین دما و فشار آن و سایز مورد نظر برای لوله ی انشعابی و غیره هستند.

الزامات ایمنی نیز شامل مواردی هم چون بررسی مخاطرات محیط زیستی نهفته در خاک ، آب ، هوا و کل منطقه ی عملیاتی هستند. به علاوه سنجش ایمنی کارهای گرمی که در زیرمجموعه عملیات هات تپ قرار دارند مثل جوشکاری و برش روی لوله نیز یکی دیگر از الزامات محک ایمنی در هات تپ است. هم چنین ایمنی مربوط به نیروی انسانی نیز جزئی از الزامات ایمنی در اجرای عملیات هات تپ خواهد بود.

کاربرد هات تپ در دیگر عملیات ها

اجرای عملیات هات تپ می تواند به صورت زیر مجموعه در دیگر عملیات ها گنجیده شود. برای مثال عملیات استاپل یکی از عملیات هایی است که برای انجام مراحل آن از چندین برش هات تپی روی خط لوله استفاده می شود.